Geodetické práce

Zhotovování geometrických plánů
Vytyčování hranic pozemku
Osazování staveb do terénu dle projektové dokumentace (výšky, lavičky) a jiné

Stavební činnost

Více na našich stránkách jemistav.cz